ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
วิธีการชำระเงิน
 


         1. การชำระผ่านบัญชีธนาคาร

         สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด" เพื่อชำระหนี้ ซื้อหุ้น และฝากเงิน ดังนี้

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
กรุงไทย นครราชสีมา 301-1-05071-6 ออมทรัพย์
กรุงเทพ อัษฎางค์ 538-0-03585-6 สะสมทรัพย์
ออมสิน ถนนสุรนารี 0-5253050535-4 เผื่อเรียก
ไทยพาณิชย์ มิตรภาพ 666-210834-7 ออมทรัพย์
กรุงศรี นครราชสีมา 019-155855-9 ออมทรัพย์


**อย่าลืม โอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน (PayIn) พร้อมเขียนชื่อ - สกุล หมายเลขสมาชิก พร้อมระบุวัตถุประสงค์การโอนเงิน และส่ง Fax มาที่  0-4421-1223, 0-4421-1152, 0-4421-1153

   

*****************


Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com