ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   "ตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน" ได้ที่นี่  
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การคำนวณสิทธิเงินกู้ เบื้องต้นสำหรับสมาชิก
   *** จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2566

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ย. 66 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 66 - 27 พ.ย. 66)

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เรื่องผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ย. 66
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิกเพื่อการดำรงชีพ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ตุลาคม 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                        โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมการหนีไฟ   สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
04992  สอบถามเรื่องผลการอนุมัติ กู้ ว.  (0/3) เลขสมาชิก [74901] 05 ธ.ค. 2566
04991  การลาออก  (0/6) เลขสมาชิก [204253] 05 ธ.ค. 2566
04990  การลาออก  (0/5) เลขสมาชิก [204253] 05 ธ.ค. 2566
04989  ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  (0/45) เลขสมาชิก [71225] 04 ธ.ค. 2566
04988  เลขสมาชิก 69365 สอบถามสถานะอนุมัติวันไหนคะ  (0/32) เลขสมาชิก [69365] 04 ธ.ค. 2566
04987  สอบถามเงินกู้ ว.  (0/97) เลขสมาชิก [55454] 02 ธ.ค. 2566
04986  สอบถามอนุมัติเงินกู้  (1/131) เลขสมาชิก [74560] 02 ธ.ค. 2566
04985  ผลการอนุมัติ  (0/80) เลขสมาชิก [72599] 02 ธ.ค. 2566
04984  ดอกเบี้ยเดือนธ.ค.  (3/193) เลขสมาชิก [37452] 02 ธ.ค. 2566
04983  ขออนุญาตสอบถามส่งพักหนี้2สัญญาพร้อมกันได้พักสัญญาเดียว  (0/115) เลขสมาชิก [62591] 02 ธ.ค. 2566
04982  สอบถามผลการยื่นกู้ (ว.)  (0/57) เลขสมาชิก [72302] 02 ธ.ค. 2566
04981  ยื่นกู้สามัญ 7 วันทำการแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจา...  (2/177) เลขสมาชิก [55747] 01 ธ.ค. 2566
04980  ยื่นกู้สามัญต้องใช้เวลากี่วัน  (1/125) เลขสมาชิก [60940] 01 ธ.ค. 2566
04979  สอบถามการยื่นกู้ ว  (0/68) เลขสมาชิก [71026] 01 ธ.ค. 2566
04978  สอบถามยื่นกู้ ว.  (0/74) เลขสมาชิก [55755] 01 ธ.ค. 2566

 

จำนวนสมาชิก 29,252 คน
จำนวนเงินรับฝาก 9,999.09 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,598.95 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,157.62 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ต.ค. 2566
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00
เริ่มตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2566
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com