ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ประกาศ สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2561
สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี (เกิดปี 2501)
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ส.ค. 62 จำนวน 33 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 62 - 27 ส.ค. 62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562  พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู "โคราชโมเดล"


 ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562  สหกรณ์จัดโครงการติดตามค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม และค่าสินไหมทดแทน
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01968  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/3) ธนโชติ ศิริรักษ์ 23 ส.ค. 2562
01967  ขอคืนเงินประกัน  (0/40) อดิศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง 23 ส.ค. 2562
01966  การแจ้งสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก  (0/99) กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี 21 ส.ค. 2562
01965  การกู้หุ้น  (1/118) พิชญาภา ชะวางกลาง 21 ส.ค. 2562
01964  สอบถามเงินกู้  (1/156) กนกวรรณ บรรดาศักดิ์ 21 ส.ค. 2562
01963  การติดต่อสหกรณ์  (2/212) สุมาลี วิศนุนาถนคร 20 ส.ค. 2562
01962  การค้างจ่ายเงินประกันชีวิตแก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกท...  (1/176) ชนภัทร ไอยรา 20 ส.ค. 2562
01961  หาคนค้ำแลกเปลี่ยนกู้สามัญ  (0/128) ทวีพงษ์ จันธิมา 16 ส.ค. 2562
01960  สอบถามเงินกู้  (5/385) อัญชลี วรดี 16 ส.ค. 2562
01959  กู้เงินส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ  (0/356) ประภา ทองดอนน้อย 15 ส.ค. 2562
01958  การกู้เงินฉุกเฉิน  (0/262) ยุพาพิน นิสยันต์ 14 ส.ค. 2562
01957  ส่งเรื่องกู้เพิ่ม 200,000 บาท อาชีพ  (0/577) สุมาลี วิศนุนาถนคร 09 ส.ค. 2562
01956  การกู้บำเหน็ญตกทอด  (0/226) อรุณ ภูมิจันทึก 09 ส.ค. 2562
01955  กู้วางแผน  (2/311) อนุลักษณ์ เผยกลาง 08 ส.ค. 2562
01954  CCI แชมป์ออฟแชมป์ สินค้าวิจัยระดับโลก ของ ดร. ณสพน โพธ...  (1/139) ธีรพันธุ์ มีผูก 07 ส.ค. 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,390 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,657.12 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,175.38 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,528.41 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com