ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
    * หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 และจุดการประชุม  กดตรงนี้
    * ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง    กดตรงนี้
    * ระบบสืบค้นข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์    กดตรงนี้

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ต.ค. 64 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 64 - 26 ต.ค. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อพิชิตโควิด 19
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ตุลาคม 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 12 ต.ค.64
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นม. ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง หน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดต่อของโรคโควิด 19 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม. ปี 2564 ในหน่วยที่มิใช่ในหน่วยที่สังกัด
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ต.ค.64
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ปี 2563 ที่อยู่ในวาระ (จำนวน 8 ท่าน)
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการโครงการประกันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564


 สอ.ครูสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02782  อยู่ครบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปักธงชัยได้หรือไม่  (0/2) นิภา ลือมงคล 25 ต.ค. 2564
02781  สอบถามค่ะ  (0/10) จิรัชยา บุญจันทา 25 ต.ค. 2564
02780  เลือกตั้งกรรมการ  (0/29) จุฑารัตน์ แสนศรี 25 ต.ค. 2564
02779  การเลือกตั้งคณะกรรมการ ปี 64  (0/49) ทิวาพร เสาศิริ 24 ต.ค. 2564
02778  สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตได้ไหมคะ  (0/51) พิมพ์ใจ จอดสันเทียะ 24 ต.ค. 2564
02777  เอกสารการกู้รอบ2  (0/86) สิทธิภูมิ คันภูเขียว 24 ต.ค. 2564
02776  คณะกรรมการเลือกตั้ง  (0/103) ณัฐนันท์ ธนศิริชัยวริศ 23 ต.ค. 2564
02775  หน่วยเลือก. 75 กับหน่วยเลือกตั้ง78  (1/163) นิพนธ์ ค้าขาย 22 ต.ค. 2564
02774  ขอทราบผล  (0/67) รัตนา ซื่อสัตย์ 22 ต.ค. 2564
02773  แลกเปลี่ยนค้ำสามัญ  (0/53) โชติกา โอภาปรัชภูมิ 22 ต.ค. 2564
02772  ขอทราบผล  (2/134) กิตติพันธ์ ไหกระโทก 22 ต.ค. 2564
02771  พักชำระหนี้  (1/161) ดวงรัตน์ ศรีวิพัฒน์ 21 ต.ค. 2564
02770  การพิจารณาอนุมัติกู้สามัญ  (1/125) รังสุรางค์ ทองเงิน 21 ต.ค. 2564
02769  ขอความอนุเคราะห์กู้โควิด สีเขียวอ่อน  (4/318) สุขใจ ไลไธสง 20 ต.ค. 2564
02768  อบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือนต.ค.64  (5/204) พิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน 17 ต.ค. 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,496 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,784.77 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,180.27 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,793.16 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com