ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * ระบบค้นหายอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
   "ตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน" ได้ที่นี่  
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน เม.ย. 67 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 67 - 25 เม.ย. 67)

 Download จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2567
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2566
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2566

-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และสมาชิกสหกรณ์
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตการณ์ หรือผู้แทนผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการ
              ดำเนินการ ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
              ครูนครราชสีมา จำกัด

            - ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2567
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน เม.ย. 67
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง สหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                        การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567
(โดยมวลสมาชิก)
 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566


 การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 36  การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
05423  หาคู่แลกค้ำสามัญค่ะ  (0/64) เลขสมาชิก [75537] 10 เม.ย. 2567
05422  หาคนแลกค้ำสามัญด่วนๆค่ะ  (0/73) เลขสมาชิก [71344] 10 เม.ย. 2567
05421  สอบถามโครงการใหม่  (1/225) เลขสมาชิก [68937] 09 เม.ย. 2567
05420  สอบถามไปเป็นอาทิตย์แล้ว  (3/218) เลขสมาชิก [71344] 09 เม.ย. 2567
05419  สอบถามผลการกู้ ว  (1/94) เลขสมาชิก [67276] 09 เม.ย. 2567
05418  การกู้เงินโครงการ ว.  (1/317) เลขสมาชิก [33507] 04 เม.ย. 2567
05417  แลกค้ำ ว สนใจทัก  (0/111) เลขสมาชิก [73317] 04 เม.ย. 2567
05416  การอนุมัติเงินกู้สามัญ  (4/276) เลขสมาชิก [69476] 04 เม.ย. 2567
05415  หาคนค้ำสามัญ  (0/102) เลขสมาชิก [74211] 04 เม.ย. 2567
05414  ผลการอนุมัติ ว รอมติที่ประชุมประมาณวันที่เท่าไรคะ  (2/256) เลขสมาชิก [67276] 04 เม.ย. 2567
05413  สอบถามวันอนุมัติกู้สามัญ ยื่นเรื่อง เมื่อวันที่ 30 มี.ค...  (1/171) เลขสมาชิก [75546] 03 เม.ย. 2567
05412  ขอสอบถามเรื่องอนุมัติเงินกู้ ว.สวัสดิการค่ะ  (1/203) เลขสมาชิก [68913] 03 เม.ย. 2567
05411  สอบถามผลกู้ สพ ค่ะ  (1/107) เลขสมาชิก [74182] 03 เม.ย. 2567
05410  สอบถามผลกู้ สพ ค่ะ  (1/170) เลขสมาชิก [74182] 03 เม.ย. 2567
05409  สอบถามผลกู้ สพ ค่ะ  (1/80) เลขสมาชิก [74182] 03 เม.ย. 2567

 

จำนวนสมาชิก 29,449 คน
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 39,297.21 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,671.49 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,361.84 ล้านบาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบและอื่นๆ
275.82 ล้านบาท
จำนวนเงินรับฝาก 9,877.45 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มี.ค. 2567
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.85
เงินกู้ สช. ปี 2562
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.95
เงินกู้ สช. ปี 2564-2566
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.50
เงินกู้ สห. (แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน)
2.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00
เริ่มตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2566
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com