ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
** ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม. สมาชิกสามารถปริ้นนำไปใช้ได้เลยครับ
***  ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ได้แล้ว ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ !!!!

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มิ.ย. 60 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย.60)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2559
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์ฯ ใหม่ เนื่องจากยกเลิกเบอร์ 044 เดิมทั้งหมด

-::-  ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ และกรรมการดำเนินการที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ
-::-
  ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::-  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 2
-::-  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) เรื่อง ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่
-::-
  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกาษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินล่วงหน้า เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบ
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต / ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
-::-  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เรื่อง กำหนดโครงการประกันสำหรับ เงินกู้สามัญเพื่อการวางแผนชีวิต, เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ และเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับโอนทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนือง ประจำปี 2559
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดโครงการประกันสำหรับ เงินกู้สามัญเพื่อการวางแผนชีวิต / เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดค่าดำเนินการจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม
-::-  ประกาศ ส.ส.นม. เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก(กรณีพิเศษ) อายุไม่เกิน 55 ปี
-::-  ประกาศ ส.ส.นม. เรื่อง การรับสมาชิกที่ถูกให้พ้นสภาพกลับเข้าคืนเป็นสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ได้แล้ววันนี้ .....

        
- ตัวอย่างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
        - ตัวอย่างโรงเรียนพระราชทาน
        - ตัวอย่างคุรุสดุดี
        - คุรุสดุดี
        - ก.ค.ศ.3-2(ดีเด่น)(ปรับใหม่)
        - (ดีเด่น)ด้านคุณธรรมฯ
        - ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น)
        - รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล   การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560


  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01339  ถามผลอนุมัติกู้เงินฉุกเฉิน  (0/25) เนตรนภา สีโนรักษ์ 21 มิ.ย. 2560
01338  กู้วางแผนฯหักเงินทำประกันชีวิต แต่สมาชิกตายไม่ยอมจ่าย!!...  (0/51) วรรณกร ลุกจันทึก 21 มิ.ย. 2560
01337  อยาทราบผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ  (1/61) กฤตนัย นาอุดม 20 มิ.ย. 2560
01336  การเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มใหม่  (1/34) สมศิล สิทธินอก 19 มิ.ย. 2560
01335  อยากกู้วางแผนพัฒนาอาชีพต้องทำยังไงคะ  (0/111) สุรภา นนท์ตา 13 มิ.ย. 2560
01334  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (2/120) สมภพ ชินณรงค์ 12 มิ.ย. 2560
01333  สอบถามข้อมูลการกดเงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้  (1/97) เมธาพร สุขจิตร 11 มิ.ย. 2560
01332  อยากทราบผลการกู้เงินสามัญ  (0/66) บุหงา พูลเฉลิม 11 มิ.ย. 2560
01331  สอบถามการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์  (0/69) พิมพา ฉัตรธนกร 10 มิ.ย. 2560
01330  ยังไม่อัพข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2560  (5/122) อรุณ ภูมิจันทึก 09 มิ.ย. 2560
01329  อยากทราบผลการอนุมัติการกู้วางแผนชีวิต  (0/77) อริยพงษ์ ศรีสุพัฒน์ 08 มิ.ย. 2560
01328  อยากรู้ผลการกู้รวมหนี้ในค่ะ  (1/130) ภัคภร จันพักลาน 07 มิ.ย. 2560
01327  กู้วางแผนพัฒนาอาชีพ  (0/123) สุรภา นนท์ตา 06 มิ.ย. 2560
01326  ขความช่วยเหลือ  (0/96) วรัญช์ธิตา ไชยศักดิ์วรกุล 06 มิ.ย. 2560
01325  ดูข้อมูลไม่ได้  (2/134) ประชุม เชื่อมชิต 04 มิ.ย. 2560

 

จำนวนสมาชิก 25,826 คน
จำนวนเงินรับฝาก 4,640.81 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 13,205.38 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,291.30 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2559รายงานประจำปี 2559

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com