ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 63 จำนวน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แบบใบเสนอราคาประกัน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สมาคมฯ(ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก(กรณีพิเศษ)
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2562  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562


 พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู "โคราชโมเดล"  ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02114  การคืนเงินที่หักดอกเบี้ยส่วนที่เกินไว้  (0/179) เดชา สำโรงแสง 19 ม.ค. 2563
02113  หาคนแลกค้ำสามัญค่ะ  (1/120) สุธิดา ชนสูงเนิน 19 ม.ค. 2563
02112  รอรีไฟแนนซ์ ธ.ออมสิน(ชพค.)อยู่ค่ะ. ที่รัฐบาลให้มาแก้ปัญ...  (0/213) ศิรินภัส แตะกระโทก 18 ม.ค. 2563
02111  ขอทราบรายละเอียด  (3/250) จักริน หาญสงคราม 17 ม.ค. 2563
02110  ตรวจยอดเงินปันผลแล้วแต่เงินไม่เข้า  (2/244) ไอยรา เผียงสูงเนิน 17 ม.ค. 2563
02109  ตรวจยอดเงินปันผลแล้วแต่เงินไม่เข้า  (0/101) ไอยรา เผียงสูงเนิน 17 ม.ค. 2563
02108  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/70) ดุษฎีบัณฑิต เอี่ยมอนุพงษ์ 17 ม.ค. 2563
02107  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (1/247) สุข ทิพรอด 15 ม.ค. 2563
02106  ฝากเงินเข้า วันที่ 13 มกราคม ตอนนี้ยอดยังไม่ปรับในระบบเ...  (0/164) นุชรดา ภูศิริเลิศ 15 ม.ค. 2563
02105  การกู้ฉุกเฉิน  (0/168) ไพรัช คำเขื่อนแก้ว 15 ม.ค. 2563
02104  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (2/383) จันทร์จิรา วงศ์สมศรี 15 ม.ค. 2563
02103  ยอดปันผลเฉลี่ยคืนหาย  (3/399) ปิยลักษณ์ สุทธิพัฒนางกูร 14 ม.ค. 2563
02102  ยอดปันผลเฉลี่ยคืนหาย  (1/203) ปิยลักษณ์ สุทธิพัฒนางกูร 14 ม.ค. 2563
02101  ปันผลออกวันนี้กี่โมงครับ  (2/337) สงบ กมลเลิศ 14 ม.ค. 2563
02100  ยอดปันผลหาย  (4/303) ชัญญานุช วิเศษธรรมรัตน์ 14 ม.ค. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,672 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,049.20 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,672.75 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,530.26 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com