ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 62 จำนวน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการสมาชิกในช่วงสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การนำเงินดอกเบี้ยคืนสมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561  สหกรณ์จัดสอบคัดเลือกบุตรสมาชิก เพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำปี 2561


 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ เข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01787  การรวมหนี้โคราชโมเดล  (0/20) วรัญช์ธิตา ไชยศักดิ์วรกุล 17 ม.ค. 2562
01786  การรวมหนี้ของสมาชิก สหกรณ์ฯ  (0/27) บรรจง ประโพธิ์ศรี 17 ม.ค. 2562
01785  สอบถามการชำระหนี้เงินกู้ต่องวด  (0/33) นงลักษณ์ สุทธิพันธ์ 17 ม.ค. 2562
01784  เงินปันผล  (2/415) วิจัย โพธิปัญญา 15 ม.ค. 2562
01783  แสดงผลประกอบการประจำปี2561  (1/223) กฤษณ์ กิตติปัญญาพร 15 ม.ค. 2562
01782  ทำไมเงินปันผลยังไม่เข้า บช  (4/316) ปุญญิสา สุริยัพ 14 ม.ค. 2562
01781  เกิดอะไรขึ้น...  (2/286) นิพนธ์ ค้าขาย 14 ม.ค. 2562
01780  ทำไมเงินปันผลของสมาชิกสมทบ 201461 ยังไม่เข้าบัญชีธนาคาร...  (0/337) ปริญญา ขยันการนาวี 13 ม.ค. 2562
01779  ขอให้ทบทวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนด่วน  (5/450) พิชัย นันทบุรมย์ 13 ม.ค. 2562
01778  บันผลและเฉลี่ยคืน  (5/696) ปรีชา จันทาสูงเนิน 13 ม.ค. 2562
01777  หลัง31ธ.ค.61. ยอดปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกโดยรวมทุกคนไ...  (3/850) จำเนียร ผลนา 12 ม.ค. 2562
01776  อยากให้ปันผลเข้าวันนี้มากใครมีลูกหลานจะได้นำพาเด็กๆไปสน...  (4/492) ไอยรา เผียงสูงเนิน 12 ม.ค. 2562
01775  เฉลี่ยคืน : ลดมากเกินไปหรือเปล่า  (2/631) จุฑาทิพย์ ชะนะ 11 ม.ค. 2562
01774  เงินปันผลลดลง  (10/862) ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย 10 ม.ค. 2562
01773  สอบถามเงินกู้ปันผล คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่ะ เวลาหักชำระหน...  (1/523) สุภกา มาตย์วงศ์ 10 ม.ค. 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,149 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,111.05 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 15,342.57 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,410.01 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com