ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ใบคำร้องขอพักชำระหนี้

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มี.ค. 63 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 63 - 26 มี.ค. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประกาศ สมาคมฯ (ส.ส.นม.) เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
-::- ประกาศ สมาคมฯ (ฌ.ส.นม.) เรื่อง เรียกเก็บเงินสงเตราะห์ศพประจำเดือนกุมภาพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562


 ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02212  ขออนุญาตเสนอให้งดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเวล...  (0/54) จำลอง ปิยะวงศ์ 30 มี.ค 2563
02211  เลขที่สัญญาเงินกู้  (0/36) อดุลย์ ฉนำกลาง 30 มี.ค 2563
02210  การพักชำระหนี้  (0/58) สุมณฑา โชติโรจนอนันต์ 30 มี.ค 2563
02209  การพักชำระหนี้  (4/197) สุมนตรา แนวคำ 30 มี.ค 2563
02208  การพักชำระหนี้  (5/330) นิตยา รักคำ 29 มี.ค 2563
02207  การพักชำระหนี้  (2/302) เนตรนิภา พงษ์สมบูรณ์ 29 มี.ค 2563
02206  ดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน  (0/152) อิทธิ ติ๊ดหนู 29 มี.ค 2563
02205  พักชำระะเงินต้น ในภาวะโควิด  (9/393) มลิสา ทองอ่อน 29 มี.ค 2563
02204  พักหนี้ไม่เป็นธรรม  (3/295) ธีรพันธุ์ มีผูก 29 มี.ค 2563
02203  สอบถามครับ  (1/114) ชูชาติ ศรีทรัพย์ 29 มี.ค 2563
02202  พักชำระหนี้สูงสุดได้กี่เดือน  (1/452) ไอยรา เผียงสูงเนิน 28 มี.ค 2563
02201  สอบถามระยะเวลาการหุ้น  (0/74) สมบูรณ์ เกษนอก 28 มี.ค 2563
02200  สอบถามผลการอนุมัติกู้สามัญ  (1/128) สุพรรณี ปานสาลี 27 มี.ค 2563
02199  สอบถามผลการอนุมัติกู้สามัญ  (0/69) สุพรรณี ปานสาลี 27 มี.ค 2563
02198  พักชำระหนี้สหกรณ์  (2/441) สุกัญญา ศิริการ 27 มี.ค 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,630 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,202.54 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,886.71 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,652.78 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com